Днес / Номер на седмицата

« Година 2024 »

Януари
 
седмица 1
1.1.понеделник
2.1.вторник
3.1.сряда
4.1.четвъртък
5.1.петък
6.1.събота
7.1.неделя
 
седмица 2
8.1.понеделник
9.1.вторник
10.1.сряда
11.1.четвъртък
12.1.петък
13.1.събота
14.1.неделя
 
седмица 3
15.1.понеделник
16.1.вторник
17.1.сряда
18.1.четвъртък
19.1.петък
20.1.събота
21.1.неделя
 
седмица 4
22.1.понеделник
23.1.вторник
24.1.сряда
25.1.четвъртък
26.1.петък
27.1.събота
28.1.неделя
 
седмица 5
29.1.понеделник
30.1.вторник
31.1.сряда
Февруари
 
седмица 5
1.2.четвъртък
2.2.петък
3.2.събота
4.2.неделя
 
седмица 6
5.2.понеделник
6.2.вторник
7.2.сряда
8.2.четвъртък
9.2.петък
10.2.събота
11.2.неделя
 
седмица 7
12.2.понеделник
13.2.вторник
14.2.сряда
15.2.четвъртък
16.2.петък
17.2.събота
18.2.неделя
 
седмица 8
19.2.понеделник
20.2.вторник
21.2.сряда
22.2.четвъртък
23.2.петък
24.2.събота
25.2.неделя
 
седмица 9
26.2.понеделник
27.2.вторник
28.2.сряда
29.2.четвъртък
Март
 
седмица 9
1.3.петък
2.3.събота
3.3.неделя
 
седмица 10
4.3.понеделник
5.3.вторник
6.3.сряда
7.3.четвъртък
8.3.петък
9.3.събота
10.3.неделя
 
седмица 11
11.3.понеделник
12.3.вторник
13.3.сряда
14.3.четвъртък
15.3.петък
16.3.събота
17.3.неделя
 
седмица 12
18.3.понеделник
19.3.вторник
20.3.сряда
21.3.четвъртък
22.3.петък
23.3.събота
24.3.неделя
 
седмица 13
25.3.понеделник
26.3.вторник
27.3.сряда
28.3.четвъртък
29.3.петък
30.3.събота
31.3.неделя
 
Април
 
седмица 14
1.4.понеделник
2.4.вторник
3.4.сряда
4.4.четвъртък
5.4.петък
6.4.събота
7.4.неделя
 
седмица 15
8.4.понеделник
9.4.вторник
10.4.сряда
11.4.четвъртък
12.4.петък
13.4.събота
14.4.неделя
 
седмица 16
15.4.понеделник
16.4.вторник
17.4.сряда
18.4.четвъртък
19.4.петък
20.4.събота
21.4.неделя
 
седмица 17
22.4.понеделник
23.4.вторник
24.4.сряда
25.4.четвъртък
26.4.петък
27.4.събота
28.4.неделя
 
седмица 18
29.4.понеделник
30.4.вторник
Май
 
седмица 18
1.5.сряда
2.5.четвъртък
3.5.петък
4.5.събота
5.5.неделя
 
седмица 19
6.5.понеделник
7.5.вторник
8.5.сряда
9.5.четвъртък
10.5.петък
11.5.събота
12.5.неделя
 
седмица 20
13.5.понеделник
14.5.вторник
15.5.сряда
16.5.четвъртък
17.5.петък
18.5.събота
19.5.неделя
 
седмица 21
20.5.понеделник
21.5.вторник
22.5.сряда
23.5.четвъртък
24.5.петък
25.5.събота
26.5.неделя
 
седмица 22
27.5.понеделник
28.5.вторник
29.5.сряда
30.5.четвъртък
31.5.петък
Юни
 
седмица 22
1.6.събота
2.6.неделя
 
седмица 23
3.6.понеделник
4.6.вторник
5.6.сряда
6.6.четвъртък
7.6.петък
8.6.събота
9.6.неделя
 
седмица 24
10.6.понеделник
11.6.вторник
12.6.сряда
13.6.четвъртък
14.6.петък
15.6.събота
16.6.неделя
 
седмица 25
17.6.понеделник
18.6.вторник
19.6.сряда
20.6.четвъртък
21.6.петък
22.6.събота
23.6.неделя
 
седмица 26
24.6.понеделник
25.6.вторник
26.6.сряда
27.6.четвъртък
28.6.петък
29.6.събота
30.6.неделя
 
Юли
 
седмица 27
1.7.понеделник
2.7.вторник
3.7.сряда
4.7.четвъртък
5.7.петък
6.7.събота
7.7.неделя
 
седмица 28
8.7.понеделник
9.7.вторник
10.7.сряда
11.7.четвъртък
12.7.петък
13.7.събота
14.7.неделя
 
седмица 29
15.7.понеделник
16.7.вторник
17.7.сряда
18.7.четвъртък
19.7.петък
20.7.събота
21.7.неделя
 
седмица 30
22.7.понеделник
23.7.вторник
24.7.сряда
25.7.четвъртък
26.7.петък
27.7.събота
28.7.неделя
 
седмица 31
29.7.понеделник
30.7.вторник
31.7.сряда
Август
 
седмица 31
1.8.четвъртък
2.8.петък
3.8.събота
4.8.неделя
 
седмица 32
5.8.понеделник
6.8.вторник
7.8.сряда
8.8.четвъртък
9.8.петък
10.8.събота
11.8.неделя
 
седмица 33
12.8.понеделник
13.8.вторник
14.8.сряда
15.8.четвъртък
16.8.петък
17.8.събота
18.8.неделя
 
седмица 34
19.8.понеделник
20.8.вторник
21.8.сряда
22.8.четвъртък
23.8.петък
24.8.събота
25.8.неделя
 
седмица 35
26.8.понеделник
27.8.вторник
28.8.сряда
29.8.четвъртък
30.8.петък
31.8.събота
Септември
 
седмица 35
1.9.неделя
 
седмица 36
2.9.понеделник
3.9.вторник
4.9.сряда
5.9.четвъртък
6.9.петък
7.9.събота
8.9.неделя
 
седмица 37
9.9.понеделник
10.9.вторник
11.9.сряда
12.9.четвъртък
13.9.петък
14.9.събота
15.9.неделя
 
седмица 38
16.9.понеделник
17.9.вторник
18.9.сряда
19.9.четвъртък
20.9.петък
21.9.събота
22.9.неделя
 
седмица 39
23.9.понеделник
24.9.вторник
25.9.сряда
26.9.четвъртък
27.9.петък
28.9.събота
29.9.неделя
 
седмица 40
30.9.понеделник
Октомври
 
седмица 40
1.10.вторник
2.10.сряда
3.10.четвъртък
4.10.петък
5.10.събота
6.10.неделя
 
седмица 41
7.10.понеделник
8.10.вторник
9.10.сряда
10.10.четвъртък
11.10.петък
12.10.събота
13.10.неделя
 
седмица 42
14.10.понеделник
15.10.вторник
16.10.сряда
17.10.четвъртък
18.10.петък
19.10.събота
20.10.неделя
 
седмица 43
21.10.понеделник
22.10.вторник
23.10.сряда
24.10.четвъртък
25.10.петък
26.10.събота
27.10.неделя
 
седмица 44
28.10.понеделник
29.10.вторник
30.10.сряда
31.10.четвъртък
Ноември
 
седмица 44
1.11.петък
2.11.събота
3.11.неделя
 
седмица 45
4.11.понеделник
5.11.вторник
6.11.сряда
7.11.четвъртък
8.11.петък
9.11.събота
10.11.неделя
 
седмица 46
11.11.понеделник
12.11.вторник
13.11.сряда
14.11.четвъртък
15.11.петък
16.11.събота
17.11.неделя
 
седмица 47
18.11.понеделник
19.11.вторник
20.11.сряда
21.11.четвъртък
22.11.петък
23.11.събота
24.11.неделя
 
седмица 48
25.11.понеделник
26.11.вторник
27.11.сряда
28.11.четвъртък
29.11.петък
30.11.събота
Декември
 
седмица 48
1.12.неделя
 
седмица 49
2.12.понеделник
3.12.вторник
4.12.сряда
5.12.четвъртък
6.12.петък
7.12.събота
8.12.неделя
 
седмица 50
9.12.понеделник
10.12.вторник
11.12.сряда
12.12.четвъртък
13.12.петък
14.12.събота
15.12.неделя
 
седмица 51
16.12.понеделник
17.12.вторник
18.12.сряда
19.12.четвъртък
20.12.петък
21.12.събота
22.12.неделя
 
седмица 52
23.12.понеделник
24.12.вторник
25.12.сряда
26.12.четвъртък
27.12.петък
28.12.събота
29.12.неделя
 
седмица 1
30.12.понеделник
31.12.вторник