Σήμερα / Αριθμός εβδομάδας

Έτος 2022 »

Ιανουάριος
 
εβδομάδα 52
1.1.σάββατο
2.1.κυριακή
 
εβδομάδα 1
3.1.δευτέρα
4.1.τρίτη
5.1.τετάρτη
6.1.πέμπτη
7.1.παρασκευή
8.1.σάββατο
9.1.κυριακή
 
εβδομάδα 2
10.1.δευτέρα
11.1.τρίτη
12.1.τετάρτη
13.1.πέμπτη
14.1.παρασκευή
15.1.σάββατο
16.1.κυριακή
 
εβδομάδα 3
17.1.δευτέρα
18.1.τρίτη
19.1.τετάρτη
20.1.πέμπτη
21.1.παρασκευή
22.1.σάββατο
23.1.κυριακή
 
εβδομάδα 4
24.1.δευτέρα
25.1.τρίτη
26.1.τετάρτη
27.1.πέμπτη
28.1.παρασκευή
29.1.σάββατο
30.1.κυριακή
 
εβδομάδα 5
31.1.δευτέρα
Φεβρουάριος
 
εβδομάδα 5
1.2.τρίτη
2.2.τετάρτη
3.2.πέμπτη
4.2.παρασκευή
5.2.σάββατο
6.2.κυριακή
 
εβδομάδα 6
7.2.δευτέρα
8.2.τρίτη
9.2.τετάρτη
10.2.πέμπτη
11.2.παρασκευή
12.2.σάββατο
13.2.κυριακή
 
εβδομάδα 7
14.2.δευτέρα
15.2.τρίτη
16.2.τετάρτη
17.2.πέμπτη
18.2.παρασκευή
19.2.σάββατο
20.2.κυριακή
 
εβδομάδα 8
21.2.δευτέρα
22.2.τρίτη
23.2.τετάρτη
24.2.πέμπτη
25.2.παρασκευή
26.2.σάββατο
27.2.κυριακή
 
εβδομάδα 9
28.2.δευτέρα
Μάρτιος
 
εβδομάδα 9
1.3.τρίτη
2.3.τετάρτη
3.3.πέμπτη
4.3.παρασκευή
5.3.σάββατο
6.3.κυριακή
 
εβδομάδα 10
7.3.δευτέρα
8.3.τρίτη
9.3.τετάρτη
10.3.πέμπτη
11.3.παρασκευή
12.3.σάββατο
13.3.κυριακή
 
εβδομάδα 11
14.3.δευτέρα
15.3.τρίτη
16.3.τετάρτη
17.3.πέμπτη
18.3.παρασκευή
19.3.σάββατο
20.3.κυριακή
 
εβδομάδα 12
21.3.δευτέρα
22.3.τρίτη
23.3.τετάρτη
24.3.πέμπτη
25.3.παρασκευή
26.3.σάββατο
27.3.κυριακή
 
εβδομάδα 13
28.3.δευτέρα
29.3.τρίτη
30.3.τετάρτη
31.3.πέμπτη
Απρίλιος
 
εβδομάδα 13
1.4.παρασκευή
2.4.σάββατο
3.4.κυριακή
 
εβδομάδα 14
4.4.δευτέρα
5.4.τρίτη
6.4.τετάρτη
7.4.πέμπτη
8.4.παρασκευή
9.4.σάββατο
10.4.κυριακή
 
εβδομάδα 15
11.4.δευτέρα
12.4.τρίτη
13.4.τετάρτη
14.4.πέμπτη
15.4.παρασκευή
16.4.σάββατο
17.4.κυριακή
 
εβδομάδα 16
18.4.δευτέρα
19.4.τρίτη
20.4.τετάρτη
21.4.πέμπτη
22.4.παρασκευή
23.4.σάββατο
24.4.κυριακή
 
εβδομάδα 17
25.4.δευτέρα
26.4.τρίτη
27.4.τετάρτη
28.4.πέμπτη
29.4.παρασκευή
30.4.σάββατο
Μάιος
 
εβδομάδα 17
1.5.κυριακή
 
εβδομάδα 18
2.5.δευτέρα
3.5.τρίτη
4.5.τετάρτη
5.5.πέμπτη
6.5.παρασκευή
7.5.σάββατο
8.5.κυριακή
 
εβδομάδα 19
9.5.δευτέρα
10.5.τρίτη
11.5.τετάρτη
12.5.πέμπτη
13.5.παρασκευή
14.5.σάββατο
15.5.κυριακή
 
εβδομάδα 20
16.5.δευτέρα
17.5.τρίτη
18.5.τετάρτη
19.5.πέμπτη
20.5.παρασκευή
21.5.σάββατο
22.5.κυριακή
 
εβδομάδα 21
23.5.δευτέρα
24.5.τρίτη
25.5.τετάρτη
26.5.πέμπτη
27.5.παρασκευή
28.5.σάββατο
29.5.κυριακή
 
εβδομάδα 22
30.5.δευτέρα
31.5.τρίτη
Ιούνιος
 
εβδομάδα 22
1.6.τετάρτη
2.6.πέμπτη
3.6.παρασκευή
4.6.σάββατο
5.6.κυριακή
 
εβδομάδα 23
6.6.δευτέρα
7.6.τρίτη
8.6.τετάρτη
9.6.πέμπτη
10.6.παρασκευή
11.6.σάββατο
12.6.κυριακή
 
εβδομάδα 24
13.6.δευτέρα
14.6.τρίτη
15.6.τετάρτη
16.6.πέμπτη
17.6.παρασκευή
18.6.σάββατο
19.6.κυριακή
 
εβδομάδα 25
20.6.δευτέρα
21.6.τρίτη
22.6.τετάρτη
23.6.πέμπτη
24.6.παρασκευή
25.6.σάββατο
26.6.κυριακή
 
εβδομάδα 26
27.6.δευτέρα
28.6.τρίτη
29.6.τετάρτη
30.6.πέμπτη
Ιούλιος
 
εβδομάδα 26
1.7.παρασκευή
2.7.σάββατο
3.7.κυριακή
 
εβδομάδα 27
4.7.δευτέρα
5.7.τρίτη
6.7.τετάρτη
7.7.πέμπτη
8.7.παρασκευή
9.7.σάββατο
10.7.κυριακή
 
εβδομάδα 28
11.7.δευτέρα
12.7.τρίτη
13.7.τετάρτη
14.7.πέμπτη
15.7.παρασκευή
16.7.σάββατο
17.7.κυριακή
 
εβδομάδα 29
18.7.δευτέρα
19.7.τρίτη
20.7.τετάρτη
21.7.πέμπτη
22.7.παρασκευή
23.7.σάββατο
24.7.κυριακή
 
εβδομάδα 30
25.7.δευτέρα
26.7.τρίτη
27.7.τετάρτη
28.7.πέμπτη
29.7.παρασκευή
30.7.σάββατο
31.7.κυριακή
 
Αύγουστος
 
εβδομάδα 31
1.8.δευτέρα
2.8.τρίτη
3.8.τετάρτη
4.8.πέμπτη
5.8.παρασκευή
6.8.σάββατο
7.8.κυριακή
 
εβδομάδα 32
8.8.δευτέρα
9.8.τρίτη
10.8.τετάρτη
11.8.πέμπτη
12.8.παρασκευή
13.8.σάββατο
14.8.κυριακή
 
εβδομάδα 33
15.8.δευτέρα
16.8.τρίτη
17.8.τετάρτη
18.8.πέμπτη
19.8.παρασκευή
20.8.σάββατο
21.8.κυριακή
 
εβδομάδα 34
22.8.δευτέρα
23.8.τρίτη
24.8.τετάρτη
25.8.πέμπτη
26.8.παρασκευή
27.8.σάββατο
28.8.κυριακή
 
εβδομάδα 35
29.8.δευτέρα
30.8.τρίτη
31.8.τετάρτη
Σεπτέμβριος
 
εβδομάδα 35
1.9.πέμπτη
2.9.παρασκευή
3.9.σάββατο
4.9.κυριακή
 
εβδομάδα 36
5.9.δευτέρα
6.9.τρίτη
7.9.τετάρτη
8.9.πέμπτη
9.9.παρασκευή
10.9.σάββατο
11.9.κυριακή
 
εβδομάδα 37
12.9.δευτέρα
13.9.τρίτη
14.9.τετάρτη
15.9.πέμπτη
16.9.παρασκευή
17.9.σάββατο
18.9.κυριακή
 
εβδομάδα 38
19.9.δευτέρα
20.9.τρίτη
21.9.τετάρτη
22.9.πέμπτη
23.9.παρασκευή
24.9.σάββατο
25.9.κυριακή
 
εβδομάδα 39
26.9.δευτέρα
27.9.τρίτη
28.9.τετάρτη
29.9.πέμπτη
30.9.παρασκευή
Οκτώβριος
 
εβδομάδα 39
1.10.σάββατο
2.10.κυριακή
 
εβδομάδα 40
3.10.δευτέρα
4.10.τρίτη
5.10.τετάρτη
6.10.πέμπτη
7.10.παρασκευή
8.10.σάββατο
9.10.κυριακή
 
εβδομάδα 41
10.10.δευτέρα
11.10.τρίτη
12.10.τετάρτη
13.10.πέμπτη
14.10.παρασκευή
15.10.σάββατο
16.10.κυριακή
 
εβδομάδα 42
17.10.δευτέρα
18.10.τρίτη
19.10.τετάρτη
20.10.πέμπτη
21.10.παρασκευή
22.10.σάββατο
23.10.κυριακή
 
εβδομάδα 43
24.10.δευτέρα
25.10.τρίτη
26.10.τετάρτη
27.10.πέμπτη
28.10.παρασκευή
29.10.σάββατο
30.10.κυριακή
 
εβδομάδα 44
31.10.δευτέρα
Νοέμβριος
 
εβδομάδα 44
1.11.τρίτη
2.11.τετάρτη
3.11.πέμπτη
4.11.παρασκευή
5.11.σάββατο
6.11.κυριακή
 
εβδομάδα 45
7.11.δευτέρα
8.11.τρίτη
9.11.τετάρτη
10.11.πέμπτη
11.11.παρασκευή
12.11.σάββατο
13.11.κυριακή
 
εβδομάδα 46
14.11.δευτέρα
15.11.τρίτη
16.11.τετάρτη
17.11.πέμπτη
18.11.παρασκευή
19.11.σάββατο
20.11.κυριακή
 
εβδομάδα 47
21.11.δευτέρα
22.11.τρίτη
23.11.τετάρτη
24.11.πέμπτη
25.11.παρασκευή
26.11.σάββατο
27.11.κυριακή
 
εβδομάδα 48
28.11.δευτέρα
29.11.τρίτη
30.11.τετάρτη
Δεκέμβριος
 
εβδομάδα 48
1.12.πέμπτη
2.12.παρασκευή
3.12.σάββατο
4.12.κυριακή
 
εβδομάδα 49
5.12.δευτέρα
6.12.τρίτη
7.12.τετάρτη
8.12.πέμπτη
9.12.παρασκευή
10.12.σάββατο
11.12.κυριακή
 
εβδομάδα 50
12.12.δευτέρα
13.12.τρίτη
14.12.τετάρτη
15.12.πέμπτη
16.12.παρασκευή
17.12.σάββατο
18.12.κυριακή
 
εβδομάδα 51
19.12.δευτέρα
20.12.τρίτη
21.12.τετάρτη
22.12.πέμπτη
23.12.παρασκευή
24.12.σάββατο
25.12.κυριακή
 
εβδομάδα 52
26.12.δευτέρα
27.12.τρίτη
28.12.τετάρτη
29.12.πέμπτη
30.12.παρασκευή
31.12.σάββατο