Σήμερα / Αριθμός εβδομάδας

« Έτος 2023 »

Ιανουάριος
 
εβδομάδα 52
1.1.κυριακή
 
εβδομάδα 1
2.1.δευτέρα
3.1.τρίτη
4.1.τετάρτη
5.1.πέμπτη
6.1.παρασκευή
7.1.σάββατο
8.1.κυριακή
 
εβδομάδα 2
9.1.δευτέρα
10.1.τρίτη
11.1.τετάρτη
12.1.πέμπτη
13.1.παρασκευή
14.1.σάββατο
15.1.κυριακή
 
εβδομάδα 3
16.1.δευτέρα
17.1.τρίτη
18.1.τετάρτη
19.1.πέμπτη
20.1.παρασκευή
21.1.σάββατο
22.1.κυριακή
 
εβδομάδα 4
23.1.δευτέρα
24.1.τρίτη
25.1.τετάρτη
26.1.πέμπτη
27.1.παρασκευή
28.1.σάββατο
29.1.κυριακή
 
εβδομάδα 5
30.1.δευτέρα
31.1.τρίτη
Φεβρουάριος
 
εβδομάδα 5
1.2.τετάρτη
2.2.πέμπτη
3.2.παρασκευή
4.2.σάββατο
5.2.κυριακή
 
εβδομάδα 6
6.2.δευτέρα
7.2.τρίτη
8.2.τετάρτη
9.2.πέμπτη
10.2.παρασκευή
11.2.σάββατο
12.2.κυριακή
 
εβδομάδα 7
13.2.δευτέρα
14.2.τρίτη
15.2.τετάρτη
16.2.πέμπτη
17.2.παρασκευή
18.2.σάββατο
19.2.κυριακή
 
εβδομάδα 8
20.2.δευτέρα
21.2.τρίτη
22.2.τετάρτη
23.2.πέμπτη
24.2.παρασκευή
25.2.σάββατο
26.2.κυριακή
 
εβδομάδα 9
27.2.δευτέρα
28.2.τρίτη
Μάρτιος
 
εβδομάδα 9
1.3.τετάρτη
2.3.πέμπτη
3.3.παρασκευή
4.3.σάββατο
5.3.κυριακή
 
εβδομάδα 10
6.3.δευτέρα
7.3.τρίτη
8.3.τετάρτη
9.3.πέμπτη
10.3.παρασκευή
11.3.σάββατο
12.3.κυριακή
 
εβδομάδα 11
13.3.δευτέρα
14.3.τρίτη
15.3.τετάρτη
16.3.πέμπτη
17.3.παρασκευή
18.3.σάββατο
19.3.κυριακή
 
εβδομάδα 12
20.3.δευτέρα
21.3.τρίτη
22.3.τετάρτη
23.3.πέμπτη
24.3.παρασκευή
25.3.σάββατο
26.3.κυριακή
 
εβδομάδα 13
27.3.δευτέρα
28.3.τρίτη
29.3.τετάρτη
30.3.πέμπτη
31.3.παρασκευή
Απρίλιος
 
εβδομάδα 13
1.4.σάββατο
2.4.κυριακή
 
εβδομάδα 14
3.4.δευτέρα
4.4.τρίτη
5.4.τετάρτη
6.4.πέμπτη
7.4.παρασκευή
8.4.σάββατο
9.4.κυριακή
 
εβδομάδα 15
10.4.δευτέρα
11.4.τρίτη
12.4.τετάρτη
13.4.πέμπτη
14.4.παρασκευή
15.4.σάββατο
16.4.κυριακή
 
εβδομάδα 16
17.4.δευτέρα
18.4.τρίτη
19.4.τετάρτη
20.4.πέμπτη
21.4.παρασκευή
22.4.σάββατο
23.4.κυριακή
 
εβδομάδα 17
24.4.δευτέρα
25.4.τρίτη
26.4.τετάρτη
27.4.πέμπτη
28.4.παρασκευή
29.4.σάββατο
30.4.κυριακή
 
Μάιος
 
εβδομάδα 18
1.5.δευτέρα
2.5.τρίτη
3.5.τετάρτη
4.5.πέμπτη
5.5.παρασκευή
6.5.σάββατο
7.5.κυριακή
 
εβδομάδα 19
8.5.δευτέρα
9.5.τρίτη
10.5.τετάρτη
11.5.πέμπτη
12.5.παρασκευή
13.5.σάββατο
14.5.κυριακή
 
εβδομάδα 20
15.5.δευτέρα
16.5.τρίτη
17.5.τετάρτη
18.5.πέμπτη
19.5.παρασκευή
20.5.σάββατο
21.5.κυριακή
 
εβδομάδα 21
22.5.δευτέρα
23.5.τρίτη
24.5.τετάρτη
25.5.πέμπτη
26.5.παρασκευή
27.5.σάββατο
28.5.κυριακή
 
εβδομάδα 22
29.5.δευτέρα
30.5.τρίτη
31.5.τετάρτη
Ιούνιος
 
εβδομάδα 22
1.6.πέμπτη
2.6.παρασκευή
3.6.σάββατο
4.6.κυριακή
 
εβδομάδα 23
5.6.δευτέρα
6.6.τρίτη
7.6.τετάρτη
8.6.πέμπτη
9.6.παρασκευή
10.6.σάββατο
11.6.κυριακή
 
εβδομάδα 24
12.6.δευτέρα
13.6.τρίτη
14.6.τετάρτη
15.6.πέμπτη
16.6.παρασκευή
17.6.σάββατο
18.6.κυριακή
 
εβδομάδα 25
19.6.δευτέρα
20.6.τρίτη
21.6.τετάρτη
22.6.πέμπτη
23.6.παρασκευή
24.6.σάββατο
25.6.κυριακή
 
εβδομάδα 26
26.6.δευτέρα
27.6.τρίτη
28.6.τετάρτη
29.6.πέμπτη
30.6.παρασκευή
Ιούλιος
 
εβδομάδα 26
1.7.σάββατο
2.7.κυριακή
 
εβδομάδα 27
3.7.δευτέρα
4.7.τρίτη
5.7.τετάρτη
6.7.πέμπτη
7.7.παρασκευή
8.7.σάββατο
9.7.κυριακή
 
εβδομάδα 28
10.7.δευτέρα
11.7.τρίτη
12.7.τετάρτη
13.7.πέμπτη
14.7.παρασκευή
15.7.σάββατο
16.7.κυριακή
 
εβδομάδα 29
17.7.δευτέρα
18.7.τρίτη
19.7.τετάρτη
20.7.πέμπτη
21.7.παρασκευή
22.7.σάββατο
23.7.κυριακή
 
εβδομάδα 30
24.7.δευτέρα
25.7.τρίτη
26.7.τετάρτη
27.7.πέμπτη
28.7.παρασκευή
29.7.σάββατο
30.7.κυριακή
 
εβδομάδα 31
31.7.δευτέρα
Αύγουστος
 
εβδομάδα 31
1.8.τρίτη
2.8.τετάρτη
3.8.πέμπτη
4.8.παρασκευή
5.8.σάββατο
6.8.κυριακή
 
εβδομάδα 32
7.8.δευτέρα
8.8.τρίτη
9.8.τετάρτη
10.8.πέμπτη
11.8.παρασκευή
12.8.σάββατο
13.8.κυριακή
 
εβδομάδα 33
14.8.δευτέρα
15.8.τρίτη
16.8.τετάρτη
17.8.πέμπτη
18.8.παρασκευή
19.8.σάββατο
20.8.κυριακή
 
εβδομάδα 34
21.8.δευτέρα
22.8.τρίτη
23.8.τετάρτη
24.8.πέμπτη
25.8.παρασκευή
26.8.σάββατο
27.8.κυριακή
 
εβδομάδα 35
28.8.δευτέρα
29.8.τρίτη
30.8.τετάρτη
31.8.πέμπτη
Σεπτέμβριος
 
εβδομάδα 35
1.9.παρασκευή
2.9.σάββατο
3.9.κυριακή
 
εβδομάδα 36
4.9.δευτέρα
5.9.τρίτη
6.9.τετάρτη
7.9.πέμπτη
8.9.παρασκευή
9.9.σάββατο
10.9.κυριακή
 
εβδομάδα 37
11.9.δευτέρα
12.9.τρίτη
13.9.τετάρτη
14.9.πέμπτη
15.9.παρασκευή
16.9.σάββατο
17.9.κυριακή
 
εβδομάδα 38
18.9.δευτέρα
19.9.τρίτη
20.9.τετάρτη
21.9.πέμπτη
22.9.παρασκευή
23.9.σάββατο
24.9.κυριακή
 
εβδομάδα 39
25.9.δευτέρα
26.9.τρίτη
27.9.τετάρτη
28.9.πέμπτη
29.9.παρασκευή
30.9.σάββατο
Οκτώβριος
 
εβδομάδα 39
1.10.κυριακή
 
εβδομάδα 40
2.10.δευτέρα
3.10.τρίτη
4.10.τετάρτη
5.10.πέμπτη
6.10.παρασκευή
7.10.σάββατο
8.10.κυριακή
 
εβδομάδα 41
9.10.δευτέρα
10.10.τρίτη
11.10.τετάρτη
12.10.πέμπτη
13.10.παρασκευή
14.10.σάββατο
15.10.κυριακή
 
εβδομάδα 42
16.10.δευτέρα
17.10.τρίτη
18.10.τετάρτη
19.10.πέμπτη
20.10.παρασκευή
21.10.σάββατο
22.10.κυριακή
 
εβδομάδα 43
23.10.δευτέρα
24.10.τρίτη
25.10.τετάρτη
26.10.πέμπτη
27.10.παρασκευή
28.10.σάββατο
29.10.κυριακή
 
εβδομάδα 44
30.10.δευτέρα
31.10.τρίτη
Νοέμβριος
 
εβδομάδα 44
1.11.τετάρτη
2.11.πέμπτη
3.11.παρασκευή
4.11.σάββατο
5.11.κυριακή
 
εβδομάδα 45
6.11.δευτέρα
7.11.τρίτη
8.11.τετάρτη
9.11.πέμπτη
10.11.παρασκευή
11.11.σάββατο
12.11.κυριακή
 
εβδομάδα 46
13.11.δευτέρα
14.11.τρίτη
15.11.τετάρτη
16.11.πέμπτη
17.11.παρασκευή
18.11.σάββατο
19.11.κυριακή
 
εβδομάδα 47
20.11.δευτέρα
21.11.τρίτη
22.11.τετάρτη
23.11.πέμπτη
24.11.παρασκευή
25.11.σάββατο
26.11.κυριακή
 
εβδομάδα 48
27.11.δευτέρα
28.11.τρίτη
29.11.τετάρτη
30.11.πέμπτη
Δεκέμβριος
 
εβδομάδα 48
1.12.παρασκευή
2.12.σάββατο
3.12.κυριακή
 
εβδομάδα 49
4.12.δευτέρα
5.12.τρίτη
6.12.τετάρτη
7.12.πέμπτη
8.12.παρασκευή
9.12.σάββατο
10.12.κυριακή
 
εβδομάδα 50
11.12.δευτέρα
12.12.τρίτη
13.12.τετάρτη
14.12.πέμπτη
15.12.παρασκευή
16.12.σάββατο
17.12.κυριακή
 
εβδομάδα 51
18.12.δευτέρα
19.12.τρίτη
20.12.τετάρτη
21.12.πέμπτη
22.12.παρασκευή
23.12.σάββατο
24.12.κυριακή
 
εβδομάδα 52
25.12.δευτέρα
26.12.τρίτη
27.12.τετάρτη
28.12.πέμπτη
29.12.παρασκευή
30.12.σάββατο
31.12.κυριακή