Σήμερα / Αριθμός εβδομάδας

« Έτος 2024 »

Ιανουάριος
 
εβδομάδα 1
1.1.δευτέρα
2.1.τρίτη
3.1.τετάρτη
4.1.πέμπτη
5.1.παρασκευή
6.1.σάββατο
7.1.κυριακή
 
εβδομάδα 2
8.1.δευτέρα
9.1.τρίτη
10.1.τετάρτη
11.1.πέμπτη
12.1.παρασκευή
13.1.σάββατο
14.1.κυριακή
 
εβδομάδα 3
15.1.δευτέρα
16.1.τρίτη
17.1.τετάρτη
18.1.πέμπτη
19.1.παρασκευή
20.1.σάββατο
21.1.κυριακή
 
εβδομάδα 4
22.1.δευτέρα
23.1.τρίτη
24.1.τετάρτη
25.1.πέμπτη
26.1.παρασκευή
27.1.σάββατο
28.1.κυριακή
 
εβδομάδα 5
29.1.δευτέρα
30.1.τρίτη
31.1.τετάρτη
Φεβρουάριος
 
εβδομάδα 5
1.2.πέμπτη
2.2.παρασκευή
3.2.σάββατο
4.2.κυριακή
 
εβδομάδα 6
5.2.δευτέρα
6.2.τρίτη
7.2.τετάρτη
8.2.πέμπτη
9.2.παρασκευή
10.2.σάββατο
11.2.κυριακή
 
εβδομάδα 7
12.2.δευτέρα
13.2.τρίτη
14.2.τετάρτη
15.2.πέμπτη
16.2.παρασκευή
17.2.σάββατο
18.2.κυριακή
 
εβδομάδα 8
19.2.δευτέρα
20.2.τρίτη
21.2.τετάρτη
22.2.πέμπτη
23.2.παρασκευή
24.2.σάββατο
25.2.κυριακή
 
εβδομάδα 9
26.2.δευτέρα
27.2.τρίτη
28.2.τετάρτη
29.2.πέμπτη
Μάρτιος
 
εβδομάδα 9
1.3.παρασκευή
2.3.σάββατο
3.3.κυριακή
 
εβδομάδα 10
4.3.δευτέρα
5.3.τρίτη
6.3.τετάρτη
7.3.πέμπτη
8.3.παρασκευή
9.3.σάββατο
10.3.κυριακή
 
εβδομάδα 11
11.3.δευτέρα
12.3.τρίτη
13.3.τετάρτη
14.3.πέμπτη
15.3.παρασκευή
16.3.σάββατο
17.3.κυριακή
 
εβδομάδα 12
18.3.δευτέρα
19.3.τρίτη
20.3.τετάρτη
21.3.πέμπτη
22.3.παρασκευή
23.3.σάββατο
24.3.κυριακή
 
εβδομάδα 13
25.3.δευτέρα
26.3.τρίτη
27.3.τετάρτη
28.3.πέμπτη
29.3.παρασκευή
30.3.σάββατο
31.3.κυριακή
 
Απρίλιος
 
εβδομάδα 14
1.4.δευτέρα
2.4.τρίτη
3.4.τετάρτη
4.4.πέμπτη
5.4.παρασκευή
6.4.σάββατο
7.4.κυριακή
 
εβδομάδα 15
8.4.δευτέρα
9.4.τρίτη
10.4.τετάρτη
11.4.πέμπτη
12.4.παρασκευή
13.4.σάββατο
14.4.κυριακή
 
εβδομάδα 16
15.4.δευτέρα
16.4.τρίτη
17.4.τετάρτη
18.4.πέμπτη
19.4.παρασκευή
20.4.σάββατο
21.4.κυριακή
 
εβδομάδα 17
22.4.δευτέρα
23.4.τρίτη
24.4.τετάρτη
25.4.πέμπτη
26.4.παρασκευή
27.4.σάββατο
28.4.κυριακή
 
εβδομάδα 18
29.4.δευτέρα
30.4.τρίτη
Μάιος
 
εβδομάδα 18
1.5.τετάρτη
2.5.πέμπτη
3.5.παρασκευή
4.5.σάββατο
5.5.κυριακή
 
εβδομάδα 19
6.5.δευτέρα
7.5.τρίτη
8.5.τετάρτη
9.5.πέμπτη
10.5.παρασκευή
11.5.σάββατο
12.5.κυριακή
 
εβδομάδα 20
13.5.δευτέρα
14.5.τρίτη
15.5.τετάρτη
16.5.πέμπτη
17.5.παρασκευή
18.5.σάββατο
19.5.κυριακή
 
εβδομάδα 21
20.5.δευτέρα
21.5.τρίτη
22.5.τετάρτη
23.5.πέμπτη
24.5.παρασκευή
25.5.σάββατο
26.5.κυριακή
 
εβδομάδα 22
27.5.δευτέρα
28.5.τρίτη
29.5.τετάρτη
30.5.πέμπτη
31.5.παρασκευή
Ιούνιος
 
εβδομάδα 22
1.6.σάββατο
2.6.κυριακή
 
εβδομάδα 23
3.6.δευτέρα
4.6.τρίτη
5.6.τετάρτη
6.6.πέμπτη
7.6.παρασκευή
8.6.σάββατο
9.6.κυριακή
 
εβδομάδα 24
10.6.δευτέρα
11.6.τρίτη
12.6.τετάρτη
13.6.πέμπτη
14.6.παρασκευή
15.6.σάββατο
16.6.κυριακή
 
εβδομάδα 25
17.6.δευτέρα
18.6.τρίτη
19.6.τετάρτη
20.6.πέμπτη
21.6.παρασκευή
22.6.σάββατο
23.6.κυριακή
 
εβδομάδα 26
24.6.δευτέρα
25.6.τρίτη
26.6.τετάρτη
27.6.πέμπτη
28.6.παρασκευή
29.6.σάββατο
30.6.κυριακή
 
Ιούλιος
 
εβδομάδα 27
1.7.δευτέρα
2.7.τρίτη
3.7.τετάρτη
4.7.πέμπτη
5.7.παρασκευή
6.7.σάββατο
7.7.κυριακή
 
εβδομάδα 28
8.7.δευτέρα
9.7.τρίτη
10.7.τετάρτη
11.7.πέμπτη
12.7.παρασκευή
13.7.σάββατο
14.7.κυριακή
 
εβδομάδα 29
15.7.δευτέρα
16.7.τρίτη
17.7.τετάρτη
18.7.πέμπτη
19.7.παρασκευή
20.7.σάββατο
21.7.κυριακή
 
εβδομάδα 30
22.7.δευτέρα
23.7.τρίτη
24.7.τετάρτη
25.7.πέμπτη
26.7.παρασκευή
27.7.σάββατο
28.7.κυριακή
 
εβδομάδα 31
29.7.δευτέρα
30.7.τρίτη
31.7.τετάρτη
Αύγουστος
 
εβδομάδα 31
1.8.πέμπτη
2.8.παρασκευή
3.8.σάββατο
4.8.κυριακή
 
εβδομάδα 32
5.8.δευτέρα
6.8.τρίτη
7.8.τετάρτη
8.8.πέμπτη
9.8.παρασκευή
10.8.σάββατο
11.8.κυριακή
 
εβδομάδα 33
12.8.δευτέρα
13.8.τρίτη
14.8.τετάρτη
15.8.πέμπτη
16.8.παρασκευή
17.8.σάββατο
18.8.κυριακή
 
εβδομάδα 34
19.8.δευτέρα
20.8.τρίτη
21.8.τετάρτη
22.8.πέμπτη
23.8.παρασκευή
24.8.σάββατο
25.8.κυριακή
 
εβδομάδα 35
26.8.δευτέρα
27.8.τρίτη
28.8.τετάρτη
29.8.πέμπτη
30.8.παρασκευή
31.8.σάββατο
Σεπτέμβριος
 
εβδομάδα 35
1.9.κυριακή
 
εβδομάδα 36
2.9.δευτέρα
3.9.τρίτη
4.9.τετάρτη
5.9.πέμπτη
6.9.παρασκευή
7.9.σάββατο
8.9.κυριακή
 
εβδομάδα 37
9.9.δευτέρα
10.9.τρίτη
11.9.τετάρτη
12.9.πέμπτη
13.9.παρασκευή
14.9.σάββατο
15.9.κυριακή
 
εβδομάδα 38
16.9.δευτέρα
17.9.τρίτη
18.9.τετάρτη
19.9.πέμπτη
20.9.παρασκευή
21.9.σάββατο
22.9.κυριακή
 
εβδομάδα 39
23.9.δευτέρα
24.9.τρίτη
25.9.τετάρτη
26.9.πέμπτη
27.9.παρασκευή
28.9.σάββατο
29.9.κυριακή
 
εβδομάδα 40
30.9.δευτέρα
Οκτώβριος
 
εβδομάδα 40
1.10.τρίτη
2.10.τετάρτη
3.10.πέμπτη
4.10.παρασκευή
5.10.σάββατο
6.10.κυριακή
 
εβδομάδα 41
7.10.δευτέρα
8.10.τρίτη
9.10.τετάρτη
10.10.πέμπτη
11.10.παρασκευή
12.10.σάββατο
13.10.κυριακή
 
εβδομάδα 42
14.10.δευτέρα
15.10.τρίτη
16.10.τετάρτη
17.10.πέμπτη
18.10.παρασκευή
19.10.σάββατο
20.10.κυριακή
 
εβδομάδα 43
21.10.δευτέρα
22.10.τρίτη
23.10.τετάρτη
24.10.πέμπτη
25.10.παρασκευή
26.10.σάββατο
27.10.κυριακή
 
εβδομάδα 44
28.10.δευτέρα
29.10.τρίτη
30.10.τετάρτη
31.10.πέμπτη
Νοέμβριος
 
εβδομάδα 44
1.11.παρασκευή
2.11.σάββατο
3.11.κυριακή
 
εβδομάδα 45
4.11.δευτέρα
5.11.τρίτη
6.11.τετάρτη
7.11.πέμπτη
8.11.παρασκευή
9.11.σάββατο
10.11.κυριακή
 
εβδομάδα 46
11.11.δευτέρα
12.11.τρίτη
13.11.τετάρτη
14.11.πέμπτη
15.11.παρασκευή
16.11.σάββατο
17.11.κυριακή
 
εβδομάδα 47
18.11.δευτέρα
19.11.τρίτη
20.11.τετάρτη
21.11.πέμπτη
22.11.παρασκευή
23.11.σάββατο
24.11.κυριακή
 
εβδομάδα 48
25.11.δευτέρα
26.11.τρίτη
27.11.τετάρτη
28.11.πέμπτη
29.11.παρασκευή
30.11.σάββατο
Δεκέμβριος
 
εβδομάδα 48
1.12.κυριακή
 
εβδομάδα 49
2.12.δευτέρα
3.12.τρίτη
4.12.τετάρτη
5.12.πέμπτη
6.12.παρασκευή
7.12.σάββατο
8.12.κυριακή
 
εβδομάδα 50
9.12.δευτέρα
10.12.τρίτη
11.12.τετάρτη
12.12.πέμπτη
13.12.παρασκευή
14.12.σάββατο
15.12.κυριακή
 
εβδομάδα 51
16.12.δευτέρα
17.12.τρίτη
18.12.τετάρτη
19.12.πέμπτη
20.12.παρασκευή
21.12.σάββατο
22.12.κυριακή
 
εβδομάδα 52
23.12.δευτέρα
24.12.τρίτη
25.12.τετάρτη
26.12.πέμπτη
27.12.παρασκευή
28.12.σάββατο
29.12.κυριακή
 
εβδομάδα 1
30.12.δευτέρα
31.12.τρίτη