Dnes / Číslo týždňa

« Rok 2024 »

Januára
 
týždeň 1
1.1.pondelok
2.1.utorok
3.1.streda
4.1.štvrtok
5.1.piatok
6.1.sobota
7.1.nedeľu
 
týždeň 2
8.1.pondelok
9.1.utorok
10.1.streda
11.1.štvrtok
12.1.piatok
13.1.sobota
14.1.nedeľu
 
týždeň 3
15.1.pondelok
16.1.utorok
17.1.streda
18.1.štvrtok
19.1.piatok
20.1.sobota
21.1.nedeľu
 
týždeň 4
22.1.pondelok
23.1.utorok
24.1.streda
25.1.štvrtok
26.1.piatok
27.1.sobota
28.1.nedeľu
 
týždeň 5
29.1.pondelok
30.1.utorok
31.1.streda
Februára
 
týždeň 5
1.2.štvrtok
2.2.piatok
3.2.sobota
4.2.nedeľu
 
týždeň 6
5.2.pondelok
6.2.utorok
7.2.streda
8.2.štvrtok
9.2.piatok
10.2.sobota
11.2.nedeľu
 
týždeň 7
12.2.pondelok
13.2.utorok
14.2.streda
15.2.štvrtok
16.2.piatok
17.2.sobota
18.2.nedeľu
 
týždeň 8
19.2.pondelok
20.2.utorok
21.2.streda
22.2.štvrtok
23.2.piatok
24.2.sobota
25.2.nedeľu
 
týždeň 9
26.2.pondelok
27.2.utorok
28.2.streda
29.2.štvrtok
Marca
 
týždeň 9
1.3.piatok
2.3.sobota
3.3.nedeľu
 
týždeň 10
4.3.pondelok
5.3.utorok
6.3.streda
7.3.štvrtok
8.3.piatok
9.3.sobota
10.3.nedeľu
 
týždeň 11
11.3.pondelok
12.3.utorok
13.3.streda
14.3.štvrtok
15.3.piatok
16.3.sobota
17.3.nedeľu
 
týždeň 12
18.3.pondelok
19.3.utorok
20.3.streda
21.3.štvrtok
22.3.piatok
23.3.sobota
24.3.nedeľu
 
týždeň 13
25.3.pondelok
26.3.utorok
27.3.streda
28.3.štvrtok
29.3.piatok
30.3.sobota
31.3.nedeľu
 
Apríla
 
týždeň 14
1.4.pondelok
2.4.utorok
3.4.streda
4.4.štvrtok
5.4.piatok
6.4.sobota
7.4.nedeľu
 
týždeň 15
8.4.pondelok
9.4.utorok
10.4.streda
11.4.štvrtok
12.4.piatok
13.4.sobota
14.4.nedeľu
 
týždeň 16
15.4.pondelok
16.4.utorok
17.4.streda
18.4.štvrtok
19.4.piatok
20.4.sobota
21.4.nedeľu
 
týždeň 17
22.4.pondelok
23.4.utorok
24.4.streda
25.4.štvrtok
26.4.piatok
27.4.sobota
28.4.nedeľu
 
týždeň 18
29.4.pondelok
30.4.utorok
Maya
 
týždeň 18
1.5.streda
2.5.štvrtok
3.5.piatok
4.5.sobota
5.5.nedeľu
 
týždeň 19
6.5.pondelok
7.5.utorok
8.5.streda
9.5.štvrtok
10.5.piatok
11.5.sobota
12.5.nedeľu
 
týždeň 20
13.5.pondelok
14.5.utorok
15.5.streda
16.5.štvrtok
17.5.piatok
18.5.sobota
19.5.nedeľu
 
týždeň 21
20.5.pondelok
21.5.utorok
22.5.streda
23.5.štvrtok
24.5.piatok
25.5.sobota
26.5.nedeľu
 
týždeň 22
27.5.pondelok
28.5.utorok
29.5.streda
30.5.štvrtok
31.5.piatok
Júna
 
týždeň 22
1.6.sobota
2.6.nedeľu
 
týždeň 23
3.6.pondelok
4.6.utorok
5.6.streda
6.6.štvrtok
7.6.piatok
8.6.sobota
9.6.nedeľu
 
týždeň 24
10.6.pondelok
11.6.utorok
12.6.streda
13.6.štvrtok
14.6.piatok
15.6.sobota
16.6.nedeľu
 
týždeň 25
17.6.pondelok
18.6.utorok
19.6.streda
20.6.štvrtok
21.6.piatok
22.6.sobota
23.6.nedeľu
 
týždeň 26
24.6.pondelok
25.6.utorok
26.6.streda
27.6.štvrtok
28.6.piatok
29.6.sobota
30.6.nedeľu
 
Júla
 
týždeň 27
1.7.pondelok
2.7.utorok
3.7.streda
4.7.štvrtok
5.7.piatok
6.7.sobota
7.7.nedeľu
 
týždeň 28
8.7.pondelok
9.7.utorok
10.7.streda
11.7.štvrtok
12.7.piatok
13.7.sobota
14.7.nedeľu
 
týždeň 29
15.7.pondelok
16.7.utorok
17.7.streda
18.7.štvrtok
19.7.piatok
20.7.sobota
21.7.nedeľu
 
týždeň 30
22.7.pondelok
23.7.utorok
24.7.streda
25.7.štvrtok
26.7.piatok
27.7.sobota
28.7.nedeľu
 
týždeň 31
29.7.pondelok
30.7.utorok
31.7.streda
Augusta
 
týždeň 31
1.8.štvrtok
2.8.piatok
3.8.sobota
4.8.nedeľu
 
týždeň 32
5.8.pondelok
6.8.utorok
7.8.streda
8.8.štvrtok
9.8.piatok
10.8.sobota
11.8.nedeľu
 
týždeň 33
12.8.pondelok
13.8.utorok
14.8.streda
15.8.štvrtok
16.8.piatok
17.8.sobota
18.8.nedeľu
 
týždeň 34
19.8.pondelok
20.8.utorok
21.8.streda
22.8.štvrtok
23.8.piatok
24.8.sobota
25.8.nedeľu
 
týždeň 35
26.8.pondelok
27.8.utorok
28.8.streda
29.8.štvrtok
30.8.piatok
31.8.sobota
Septembra
 
týždeň 35
1.9.nedeľu
 
týždeň 36
2.9.pondelok
3.9.utorok
4.9.streda
5.9.štvrtok
6.9.piatok
7.9.sobota
8.9.nedeľu
 
týždeň 37
9.9.pondelok
10.9.utorok
11.9.streda
12.9.štvrtok
13.9.piatok
14.9.sobota
15.9.nedeľu
 
týždeň 38
16.9.pondelok
17.9.utorok
18.9.streda
19.9.štvrtok
20.9.piatok
21.9.sobota
22.9.nedeľu
 
týždeň 39
23.9.pondelok
24.9.utorok
25.9.streda
26.9.štvrtok
27.9.piatok
28.9.sobota
29.9.nedeľu
 
týždeň 40
30.9.pondelok
Októbra
 
týždeň 40
1.10.utorok
2.10.streda
3.10.štvrtok
4.10.piatok
5.10.sobota
6.10.nedeľu
 
týždeň 41
7.10.pondelok
8.10.utorok
9.10.streda
10.10.štvrtok
11.10.piatok
12.10.sobota
13.10.nedeľu
 
týždeň 42
14.10.pondelok
15.10.utorok
16.10.streda
17.10.štvrtok
18.10.piatok
19.10.sobota
20.10.nedeľu
 
týždeň 43
21.10.pondelok
22.10.utorok
23.10.streda
24.10.štvrtok
25.10.piatok
26.10.sobota
27.10.nedeľu
 
týždeň 44
28.10.pondelok
29.10.utorok
30.10.streda
31.10.štvrtok
Novembra
 
týždeň 44
1.11.piatok
2.11.sobota
3.11.nedeľu
 
týždeň 45
4.11.pondelok
5.11.utorok
6.11.streda
7.11.štvrtok
8.11.piatok
9.11.sobota
10.11.nedeľu
 
týždeň 46
11.11.pondelok
12.11.utorok
13.11.streda
14.11.štvrtok
15.11.piatok
16.11.sobota
17.11.nedeľu
 
týždeň 47
18.11.pondelok
19.11.utorok
20.11.streda
21.11.štvrtok
22.11.piatok
23.11.sobota
24.11.nedeľu
 
týždeň 48
25.11.pondelok
26.11.utorok
27.11.streda
28.11.štvrtok
29.11.piatok
30.11.sobota
December
 
týždeň 48
1.12.nedeľu
 
týždeň 49
2.12.pondelok
3.12.utorok
4.12.streda
5.12.štvrtok
6.12.piatok
7.12.sobota
8.12.nedeľu
 
týždeň 50
9.12.pondelok
10.12.utorok
11.12.streda
12.12.štvrtok
13.12.piatok
14.12.sobota
15.12.nedeľu
 
týždeň 51
16.12.pondelok
17.12.utorok
18.12.streda
19.12.štvrtok
20.12.piatok
21.12.sobota
22.12.nedeľu
 
týždeň 52
23.12.pondelok
24.12.utorok
25.12.streda
26.12.štvrtok
27.12.piatok
28.12.sobota
29.12.nedeľu
 
týždeň 1
30.12.pondelok
31.12.utorok