Bảng điểm

Bạn có thể sử dụng bảng điểm để đếm điểm của các trò chơi trên bàn khác nhau, các trò chơi khác hoặc sở thích. Bạn có thể thay đổi tên của các cầu thủ theo ý thích của mình. Thêm người chơi mới bằng cách nhấp vào 'Thêm cột'. Nhấp vào 'Thêm dòng' bên dưới để biết thêm hàng. Quầy cũng chấp nhận điểm âm. Bạn cũng có thể để trống các ô nếu muốn.

#
Tổng
1.
2.

Bạn có thể xóa tất cả các ô trong bảng điểm của mình tại đây.

Kết quả được lưu trên trình duyệt bạn đang sử dụng. Bạn có thể xóa hoàn toàn dữ liệu bảng điểm tại đây.

Bạn có thể sao chép kết quả vào khay nhớ tạm. Điều này cho phép bạn đính kèm chúng vào Excel hoặc Trang tính chẳng hạn.

Kết quả bảng điểm được lưu trữ trong bộ nhớ của trình duyệt của bạn. Bạn có thể xóa chúng bằng cách nhấn nút 'Xóa bảng điểm' ở trên. Kết quả chỉ hiển thị trên trình duyệt bạn đang sử dụng.