Trung bình cộng

Nhập số bên dưới. Mỗi số trong hàng riêng của nó. (max. 500):
Bộ đếm tính toán những điều sau: đếm số lượng, độ lệch chuẩn, trung bình. Ngoài ra, bạn nhận được các số được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Phân tách các số theo dòng mới. Nhấp vào nút 'Tính toán' để nhận kết quả. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng tính điểm trung bình của một chứng chỉ trường học. Giá trị trung bình được tính bằng cách cộng tất cả các số và chia kết quả cho số lượng các số. Độ lệch chuẩn cũng là một chỉ báo hữu ích. Nó là thước đo mức độ khác biệt của các con số so với mức trung bình.